Wzory świadectw

Progam posiada wzory świadectw zgodne z zgodne z "Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010r." i Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.

Świadectwa

 • Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

MEN-I/1/2 dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
MEN-I/3/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
MEN-I/3-w/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem
MEN-I/4/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas IV i V szkoły podstawowej

 • Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

MEN-I/6/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych
MEN-I/6-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem
MEN-I/7/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

 • Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

MEN-I/9/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży
MEN-I/9-w/2 dla uczniów klas I i II gimnazjum dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem
MEN-I/10/2 dla uczniów klas I i II oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży
MEN-I/11/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I i II gimnazjum

 • Świadectwa ukończenia gimnazjum

MEN-I/13/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych
MEN-I/13-w/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem
MEN-I/14/2 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży
MEN-I/15/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum

 • Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej

MEN-I/17/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
MEN-I/17-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

MEN-I/18/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży oraz dla słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych
MEN-I/18-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

MEN-I/19/2 dla uczniów klas I i II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

MEN-I/20/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego

MEN-I/21/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
MEN-I/21-w/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego

MEN-I/23/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
MEN-I/23-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa szkolne promocyjne liceum profilowanego

MEN-I/25/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży
MEN-I/25-w/2 dla uczniów klas I i II liceum profilowanego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia liceum profilowanego

MEN-I/26/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych
MEN-I/26-w/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa szkolne promocyjne technikum

MEN-I/27/2 dla uczniów klas I - III technikum dla młodzieży
MEN-I/27-w/2 dla uczniów klas I - III technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia technikum

MEN-I/28/2 dla uczniów technikum dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum dla dorosłych
MEN-I/28-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

MEN-I/29/2 dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
MEN-I/29-w/2 dla uczniów klasy I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

MEN-I/30/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
MEN-I/30-w/2 dla uczniów uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa szkolne promocyjne technikum uzupełniającego

MEN-I/31/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży
MEN-I/31-w/2 dla uczniów klas I i II technikum uzupełniającego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia technikum uzupełniającego

MEN-I/32/2 dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz dla słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych
MEN-I/32-w/2 dla uczniów technikum uzupełniającego dla młodzieży - z wyróżnieniem

 • Świadectwa ukończenia szkoły policealnej

MEN-I/33/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych

 • Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości

MEN-I/34/2 dla absolwentów dotychczasowych ponadpodstawowych szkół średnich

Arkusze ocen

 • MEN-I/37/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
 • MEN-I/38/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
 • MEN-I/39/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej
 • MEN-I/40/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
 • MEN-I/41/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
 • MEN-I/42/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej
 • MEN-I/43/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej
 • MEN-I/44/2 dla uczniów technikum i technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz słuchaczy technikum i technikum uzupełniającego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej
 • MEN-I/45/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
 • MEN-I/46/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej
 • MEN-I/47/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej


Dla dzieci przychodzących do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 • MEN-I/54/2 dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych wychowaniem przedszkolnym