Zabezpieczanie danych

Większość użytkowników komputerów podczas swojej pracy, doświadczyło utraty danych. Odzyskiwanie danych jest procesem kosztownym i czasochłonnym.

Każda firma i instytucja musi chronić infrastrukturę przez zabezpieczanie urządzeń końcowych, wiadomości, sieci, ochronę kluczowych serwerów wewnętrznych oraz zapewnienie możliwości tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Każda utrata danych jest kosztowna pod względem finansowym jak i czasowym.

Proponujemy:

- wdrożenie zautomatyzowanego systemu tworzenia kopii zapasowych
- szybką dearchiwizację danych w razie potrzeby
- czternastodniowy okres przechowywania kluczowych danych na naszych serwerach po skasowaniu ich na komputerze w firmie.