Licencje edukacyjne

Otwarta Licencja Microsoft, tzw. licencja OPEN jest najprostszym sposobem nabycia licencji wieczystych na oprogramowanie Microsoft, przeznaczonym dla wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno dla małych jak i większych firm oraz dla podmiotów edukacyjnych oraz dla administracji. Pozwala nabywać licencje w sposób elastyczny – w dowolnym momencie trwania umowy oraz na dowolną ilość produktów, które są firmie w danej chwili potrzebne.

Aby skorzystać z licencji OPEN pierwsze zamówienie powinno być złożone na co najmniej 5 dowolnych licencji. Kolejne zamówienia mogą opiewać nawet na jedną licencję i są składane w chwili, gdy istnieje potrzeba dodatkowych zakupów.
W Otwartej Licencji Microsoft można zakupić licencję na dowolny produkt Microsoft przeznaczony do użytku w firmach, tzn. system operacyjny, pakiety biurowe, oprogramowanie serwerowe oraz narzędzia programistyczne dostępne w ofercie programu.

W programie OPEN dostępna jest standardowa Licencja (L), dająca prawo do korzystania z określonej wersji zamówionego produktu. Ponadto, wraz z licencją (L) klient może zakupić pakiet dodatkowych korzyści zamawiając Software Assurance (SA) wybierając pakiet (L + SA).

Licencja (L) zapewnia:

- prawo do korzystania ze wskazanej w zamówieniu wersji produktu, lub jego wcześniejszej wersji w zamówionej wersji językowej.
- prawo do zmiany wersji językowej, pod warunkiem, że wersja językowa, którą chcemy używać nie jest droższa od tej, która została kupiona.
- licencja wykupywana jest na czas nieokreślony i aby z niej skorzystać, nie jest wymagane posiadanie wcześniejszych wersji produktów (wyjątek stanowi uaktualnienie do systemu operacyjnego Windows).

Software Assurance jest uzupełnieniem licencji (L), które zapewnia:

- prawo do korzystania z najnowszej dostępnej wersji produktu, która pojawi się na rynku w czasie trwania Software Assurance.
- prawo do szeregu innych korzyści takich jak szkolenia elearning, prawo do używania aplikacji Microsoft Office w domu przez głównych użytkowników tego produktu w firmie i innych.

Otwarta Licencja Microsoft dostępna jest dla:

- przedsiębiorstw
- podmiotów edukacyjnych (Open Academic)
- administracji publicznej (Open Government)

Podmioty uprawnione do zakupu licencji Academic Open:
Poniższe podmioty, zdefiniowane jako kwalifikowani użytkownicy edukacyjni, mają prawo do nabywania produktów po preferencyjnych cenach w ramach Otwartej Licencji Microsoft (Academic Open). W przypadku każdego klienta, także potencjalnego, firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zrewidowania jego statusu kwalifikowanego użytkownika edukacyjnego.

- Instytucja Edukacyjna
- Lokalna, regionalna lub państwowa siedziba administracyjna instytucji Edukacyjnej
- Biblioteki
- Muzea publiczne
- Organizacja charytatywna


W ramach Otwartej Licencji Microsoft można nabyć m. in. następujące produkty:

- Office Professional Plus (zawiera: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook, Communicator)
- Office Standard (zawiera: Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- Office Mac
- Word
- Excel
- Works
- Access
- PowerPoint
- OneNote
- InfoPath
- Outlook
- Visio
- Excel Mac
- PowerPoint Mac
- Word Mac
- Visual Studio Professional
- AutoRoute Euro

Serwery:

- SQL Server
- Windows Server
- Windows Small Business Server

Licencje dostępowe do serwerów:

- Windows Server CAL
- Windows Small Business Server CAL