ProgMan

Oprogramowania ProgMan oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego.
Program Finanse

Progman Finanse został przygotowany dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa.

Program Płace

Progman Płace został zaprojektowany dla jednostek sektora budżetowego: szkół wszystkich typów, urzędów gminnych, starostw powiatowych, przedszkoli, zespołów ekonomiczno-administracyjnych, domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz straży pożarnej.

Program iŚwiadectwa

Progman iŚwiadectwa to nowoczesny oraz intuicyjny w obsłudze program służący do wypełniania świadectw szkolnych. Umożliwia on szybką i sprawną pracę bez zbędnych wymogów technicznych.

Program iDziennik

Progman iDziennik posiada pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN, w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja).

Program iSekretariat

Progman iSekretariat to system internetowy, przeznaczony do obsługi sekretariatów wszelkich rodzajów szkół (w tym m.in. artystycznych) – podstawowych, gimnazjalnych, zespołów, szkół ponadgimna-zjalnych i policealnych. System ułatwia codzienną pracę sekretarzowi szkoły poprzez systematyzację zadań i obowiązków.

Program iArkusz

iArkusz to wszechstronny system organizacyjny, dedykowany placówkom oświatowym. Jest to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego.

Program iPrzedszkole

Progman iPrzedszkole wspiera pracę przedszkoli między innymi w zakresie rejestrowania obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, naliczania opłat za żywienie oraz za zajęcia dodatkowe.

Program Biblioteka

Progman Biblioteka to system posiadający wszystkie elementy wykorzystywane w pracy bibliotecznej. Program jest oferowany w trzech wersjach: szkolnej, publicznej oraz pedagogicznej, dzięki czemu precyzyjnie dostosowuje się do specyfiki danej biblioteki.

Pakiety programów

Programy kadrowo-płacowe zostały przygotowane dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek prywatnych, w celu prowadzenia ewidencji pracownika i informacji o zatrudnieniu. Systemy zostały ukierunkowane na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę zatrudnienia pracowników. Pracę w systemie można rozpocząć w dowolnym momencie. Zaletą programów jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Systemy kadrowo-płacowe:

- kadry
- płace
- zlecone
- przelewy
- kasa zapomogowa pożyczkowa
- fundusz świadczeń socjalnych.

Programy finansowe zostały przygotowana dla jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa. Systemy zostały ukierunkowane na zindywidualizowane potrzeby sektora budżetowego, uwzględnia jego specyfikę rachunkowości oraz wykorzystuje klasyfikację dochodów i wydatków środków publicznych. Programy spełniają wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z póź. zm ), Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 128, poz. 861), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych(Dz. U. Nr 43, poz. 247). Pracę w systemie można rozpocząć z początkiem roku obrotowego lub też w dowolnym jego momencie. Zaletą programów jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Systemy finansowe:

- finanse
- kasa
- wyposażenie
- magazyn
- stołówka.

Systemy ewidencyjno - administracyjne to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie usprawniające gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie informacją o uczniach.

Systemy ewidencyjno-administracyjne:

- iDziennik
- iPrzedszkole
- iSekretariat
- Biblioteka
- Świadectwa

Wszystkie systemy są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i wraz z wchodzeniem w życie nowych przepisów na bieżąco aktualizowane.

Systemy organizacyjne:

iArkusz

-iArkusz Zbiorczy

Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych

-Analizator Wyników Sprawdzianu
-Analizator Wyników Gimnazjalnych
-Analizator Wyników Maturalnych

Wszystkie systemy są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i wraz z wchodzeniem w życie nowych przepisów na bieżąco aktualizowane.